презентация

България отчита ръст от 18.6% на чуждестранните туристи за януари и февруари 2017 г.

Посещенията на чуждестранни туристи в България през януари и февруари 2017 г. бележат ръст от 18,6% г. спрямо същия период на 2016 г. Това обяви министърът на туризма Стела Балтова по време на първа съвместна пресконференция с ръководството на Националния статистически институт (НСИ), на която присъстваха представители и на туристическия бизнес.

Министър Балтова подчерта значимостта на статистическите данни, които са индикатор доколко успешно България се промотира като туристическа дестинация и същевременно служат за идентифициране на проблеми в сектора, свързани с кадрите и заетостта, сезонност, квалификация. Те дават възможност за ясно планиране на сезона чрез очакваните полети от летищата. Като цяло дават основа за максимално ефективна политика в сферата на туризма и политиката в областта на устойчивото развитие.

Тя посочи като основни източници на данни Националния статистически институт, БНБ, общините и летищата, с които работи Министерството на туризма. В туристическата статистика не се включват лица, които идват с или без договор за работа или търсят работа в страната; лица, които се установяват на постоянно местожителство в страната; крайгранични жители, които живеят от едната страна на границата, а работят в съседната страна; други категории пътуващи, които не отговарят на критериите.

Показателят „Брой посещения на чуждестранни туристи в България“ не е идентичен с показателя „Брой посещения на чужденци в България“, тъй като не всеки чужденец е турист. НСИ разделя посещенията на чужденци в България по цел: почивка и екскурзия, служебна, други. Министерството на туризма допълнително разделя данните за цел „други” на 3 подкатегории: гостуване, други туристически цели (хазарт, ползване на услуги и др.), транзит. Например през 2016 г. България е посетена общо от 10 604 396 чужденци. От тях 2 352 401 са транзитно преминали през страната. Останалите 8 251 995 са реални туристически посещения.

Министерството на туризма за първи път от месец април ще предоставя данни на бизнеса за брой самолетодвижения на летищата Варна и Бургас за предстоящия летен сезон, каза министър Балтова. По този начин хотелиерите ще могат да си прогнозират заетостта.

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски съобщи, че извършват изследванията по три показателя: пътувания на чуждестранни граждани в България, дейност по местата за настаняване и туристическите пътувания и разходи за туризъм на населението. Единната информационна система ще спомогне за събирането на по-голяма база данни и подробна информация за развитието на туризма в България, каза още той и добави, че сътрудничеството с Министерството на туризма ще върви в тази посока.  Методологията, която ползва НСИ за изследванията си е разработена в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.

Цветарски отчете, че през 2016 г. в България са функционирали 3331 места за настаняване с 10 и повече легла с над 140 хиляди стаи в тях. В сравнение с 2015 г. общият броя на местата за настаняване се увеличава с 4%. Цветарски съобщи още, че общият брой на нощувките за 2016 г. възлиза на 25,2 млн., което е със 17,7% повече от предходната година. По думите му най-голямо увеличение от 21% се наблюдава във висококатегорийните обекти с 4 и 5 звезди.

Презентацията на министъра на туризма Стела Балтова може да прочетете тук

Презентацията на председателя на НСИ Сергей Цветарски може да прочетет тук

Презентацията на началник отдел в НСИ Лидия Сандева може да прочетете тук