представяне на проект Общото културно наследство без граници - Together представяне на проект Общото културно наследство без граници - Together
Източник и снимка: Регионален исторически музей - Бургас

България и Турция с финансиране по проект Общото културно наследство без граници – Together

Първа пресконференция по проект „Общото културно наследство без граници – TOGETHER“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция 2014-2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) се състоя в централната зала на Археологическата експозиция на Регионален исторически музей – Бургас на 19 юни 2017 г.

Проектът цели подобряване капацитета в областта на културата и туризма в трансграничния регион чрез две големи инвестиции в два ключови туристически обекти – Акве калиде и Скален манастир Св. Никола – Къикьой. Дейностите са насочени към подобряване на туристическата атрактивност, лесен достъп и популяризиране чрез въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии; подобряване информираността на обществото за общото културно-историческо наследство, като представя два основни обекти на културното наследство и от двете страни на границата, носещи обща история.

Два ключови туристически обекта у нас и в съседна Турция ще добият нов облик и ще привличат повече туристи. Дейностите в Акве калиде край Бургас и скален манастир „Св. Никола“ в турския град Къикьой ще бъдат финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg България – Турция.

Целта на междусъседския проект е забележителностите да станат още по-атрактивни и да се улесни достъпът до тях с реновирана инфраструктура. Туристическите забележителности ще бъдат представени и от двете страни на границата, като има възможност и рекламирането им да стане в общ туристически пакет. Предвидено е също обектите да се популяризират и чрез съвременни технологии.

Бюджетът на проекта „Общото културно наследство без граници – Together“ е 486 хил. евро, като средствата си поделят Регионалният исторически музей Бургас и Дирекцията по култура и туризъм в Къкларели.

Най-голяма част от разходите и за двата партньора са инвестициите в обектите – за реставрация и консервация на археологическите останки в Акве калиде – почти 180 хил. евро, а от турска страна 200 хил. евро за изграждане на 1 км път с прилежащи комуникации и осветление до скалния манастир Св. Никола. Към момента вече текат тръжните процедури, а в началото на юли ще бъдат отворени офертите. Времето за изпълнение на проекта е 24 месеца, от които 12 месеца са за строителните дейности.

Във втората година от проекта, в Акве калиде ще се проведе и първа научна конференция, която да обобщи резултатите от проучвания до момента. Научните трудове ще бъдат събрани в луксозно издание за обекта на български, турски и английски език.