българско Черноморие българско Черноморие
Снимка: Юлиана НиколоваИзточник: БТА

България и Египет ще си сътрудничат в сферата на туризма

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на България и Министерството на туризма на Египет като основа за водене на преговори, съобщи пресслужбата на МС на 16 май 2019 г.

Документът отразява готовността на страните да създадат най-благоприятни условия за сътрудничество в областта на туризма. България и Египет ще стимулират обмена на информация и опит в планирането на маркетинговите си стратегии в сектора. Поставя се фокус върху видовете туризъм, които имат най-голям потенциал за взаимно привличане на туристи, а също и на туристи от трети страни, включително от далечни пазари, отбеляза министърът на туризма Николина Ангелкова.

Двете държави ще си сътрудничат в подготовката и участията на международни изложения, панаири и други прояви, по време на които ще промоцират общи туристически продукти в културния, историческия, уелнес, фестивалния, селския, кулинарния и други видове туризъм. Те ще си помагат по инициативи за популяризиране на културно-историческите паметници на своите територии.

Споразумението предвижда България и Египет да си съдействат също за развитието на туристическата инфраструктура. Те ще обменят информация за планирането и реализирането на проекти в туризма и за наличието на потенциални инвеститори в сектора, като ще си предоставят взаимно експертни разработки, анализи и информационни материали.

В края на миналата година по време на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в британската столица Лондон, министърът на туризма Николина Ангелкова е разговаряла с Рания Ал-Машат, министър на туризма на Египет. Рания Ал-Машат е отбелязала, че България става все по-привлекателна дестинация, тъй като предлага разнообразен и качествен туристически продукт.

През миналата година около 3744 граждани на Египет са направили туристически посещения в България. В същото време 1172 българи са пътешествали до арабската страна. Възможностите за засилване на този поток обаче са много по-големи и ние ще работим съвместно за насърчаването му, заявиха ръководителите на туризма на двете държави.

По време на тези срещи се предвижда да бъдат обсъждани въпроси, свързани с идентифициране на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения, разработване на предложения за подобряване на бизнес средата, разширяване на мрежата от български и египетски компании, работещи заедно, включително чрез организиране на бизнес мисии, форуми и инвестиционни семинари в България и Египет и други.

С тази нова платформа се цели засилване на диалога и да допринесе за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера. Ще бъдат обсъдени и мерки за привличане на египетски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

Изключително важна стъпка за засилване връзките в икономиката и туризма е одобреният от правителството проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Египет като основа за водене на преговори. С нея ще се замени съществуващата от 1959 г. и ще се актуализира правната основа на двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт.

Документът включва комплекс от правни положения, предоставящи на превозвачите по-големи възможности за достъп до пазари. Прилагането им ще има положителен ефект за намаляването на ограниченията по маршрутите, гъвкавостта при ценообразуването, общото намаление на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите.