Виена, Австрия Виена, Австрия
Снимка: PixabayИзточник: БТА

Австрийски компании и в момента проучват страната ни за инвестиции, сферата на туризма е с много голям потенциал

Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България, с ниво на инвестиции от над 5 милиарда евро. Очакванията са общият стокооборот през 2023 г. да надхвърли 3 милиарда лева. Това каза в интервю за БТА Десислава Стоянова, ръководител търговско-икономическа служба към Посолството на Република България във Виена.

У нас работят приблизително 350 австрийски фирми, които дават работа на около 300 000 души. По-голямата част от тях оценяват като добри качеството на местните доставчици, достъпа до кредити и капитали, разходите за труд, както и митата и данъците. Отбелязва се обаче и един сериозен проблем, с който се сблъскват – квалифицираната работна ръка.

Десислава Стоянова посочи, че с много голям потенциал е сферата на туризма, където може да се направи изключително много в областта на балнеологията и в специализираните форми на туризъм – винен, културно-исторически и т.н.

Следва пълният текст на интервюто:

– Доколко България е привлекателна инвестиционна дестинация за Австрия?

– Австрия е вторият най-голям чуждестранен инвеститор в България, с ниво на инвестиции от над 5 милиарда евро. У нас работят приблизително 350 австрийски фирми, които дават работа на около 300 000 души.

Според резултатите от последно проведеното годишно проучване на колегите от Австрийското търговско представителство (Advantage Austria) в София, над 60 на сто от австрийските компании у нас оценяват като добри качеството на местните доставчици, достъпа до кредити и капитали, разходите за труд, както и митата и данъците. Отбелязва се обаче и един сериозен проблем, с който се сблъскват инвеститорите у нас – квалифицираната работна ръка.

В тази връзка вярвам, че от наша страна ще бъдат положени все повече усилия по проекта „Дуално обучение“, който е базиран на австрийския модел. От септември 2022 г. проектът включва 15 компании от Австрия и Германия, които предлагат стажове в областта на мехатрониката, машинното инженерство, електротехниката, търговията на дребно, логистиката и дрогериите.

Стратегическото местоположение на България, членството ни в Европейския съюз и съответно фондовете, които могат да бъдат използвани от фирмите, са сред силните страни, които може да предложи България. Австрийските предприемачи прекрасно разбират това и затова Австрия е водещ инвеститор в страната.

И в момента има австрийски компании, които проучват страната ни като локация за инвестиции. Те са в секторите „Енергетика“, „Металообработка“ и „Строителство“. Наред с това не е изчерпан потенциалът на австрийските фирми, които работят в България и много от тях планират да разширят своите инвестиции в страната.

– Как повлия пандемията от коронавирус на търговските отношения и как влияят сега войната в Украйна и високите цени на енергията?

– Пандемията затрудни контактите между държавите на много равнища, но за щастие не оказа негативно влияние върху българо-австрийските търговски отношения, даже напротив.

Що се отнася до високите цени на енергията – очакването е те да засилят взаимодействието между двете държави. Австрия е водеща в сферата на енергоопазващите технологии във всички сектори, но също така и в развитието на възобновяемите енергийни източници. В тези области се инвестират огромни средства за научни изследвания и разработки и това е едно много обещаващо поле на взаимодействие на български и австрийски фирми, научни институции и разработващи центрове. По тази причина ние работим активно за разширяване на контактите в тези сфери, които биха могли да донесат много на българската икономика.

– Какъв е стокообменът ни с Австрия като тенденция?

– Радостното е, че както износът, така и вносът се увеличават стабилно през последните години и бележат двуцифрен ръст. Износът на България през 2021 г. се увеличава с 28,2 процента спрямо 2020-а, а през 2022 г. – с 35,8 процента спрямо 2021 г. Това е значителен ръст и доказателство за положителната тенденция, която очакваме да продължи и през настоящата година. Очакванията са общият стокооборот през 2023 г. да надхвърли 3 милиарда лева.

– Кои са сферите и секторите, които формират най-големи приходи в търговските отношения?

– Списъкът е дълъг, но ще маркирам една част от него – това са цветни метали, машини и компоненти, електроуреди, строителство и метални конструкции, фармацевтични и медицински продукти, селскостопански продукти.

С много голям потенциал е сферата на туризма – тук можем да направим изключително много в областта на балнеологията, но също така и в специализираните форми на туризъм: винен туризъм, културно-исторически и т.н. България все още има много широко поле за дейност в привличането на австрийски туристи.

– Може ли да откроим български фирми във Виена като браншове? Как се утвърдиха те на местния пазар?

– Много български фирми в различни сфери работят за разширяване на контактите си с австрийски партньори, а голяма част от тях – доста успешно. Трудно е обаче да се посочат конкретни числа. Наред със споменатите по-горе сектори много фирми от сферата на био производството и иновативните продукти търсят пътя към австрийския пазар. Разбира се, ние с колегата от търговско-икономическата служба Емилиян Абаджиев подпомагаме максимално нашите фирми, които се обръщат към нас за съдействие.

– Какво трябва да знае българска фирма, ако иска да стъпи и да се развива на австрийския пазар?

– Австрийският пазар има много висок стандарт и изисквания, за които при интерес лесно може да бъде получена информация. Много важно е да се поддържа нивото на качеството на едно и също равнище. За техническите продукти от голямо значение е осигуряването на поддръжка и резервни части.

Важно също е българските продукти да бъдат представяни по-широко на австрийския пазар. За това спомагат в голяма степен участията в международни панаири и двустранни мероприятия. Съдействието на Службата за търговско-икономически връзки във Виена също може да бъде от съществено значение за успеха на българските производители, които таргетират към този пазар.

Но най-важното правило е качествени продукти с конкурентна цена и постоянство, постоянство, постоянство!