конференция в Европейския парламент на 27 септември 2017 г. конференция в Европейския парламент в Брюксел на 27 септември 2017 г.
Източник и снимка: Европейски парламент

Антонио Таяни: Туризмът е отговорът на младежката безработица в ЕС

Конференция на високо равнище относно възможностите и предизвикателствата в туристическия сектор се проведе в Европейския парламент в Брюксел на 27 септември 2017 г.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви, че „туризмът е отговорът на младежката безработица в много европейски региони. Това е ключов вектор за растежа и заетостта, който представлява 10% от нашия БВП и обещава 5 милиона нови работни места през следващото десетилетие. Можем да направим много повече, ако работим заедно. Ако искаме Европа да остане най-важната дестинация в света, трябва да подкрепим конкурентоспособността на индустрията чрез по-смели координирани действия на европейско равнище.“

Страните от ЕС са сред най-популярните туристически дестинации в света. Като трета по големина икономическа дейност в ЕС, туризмът има голямо значение като източник на икономически растеж, регионално развитие и заетост.

Секторът обаче е изправен пред предизвикателства като намаляване на неговото въздействие върху околната среда, привличане на инвестиции, спазване на цифровата революция, справяне с нарастващата конкуренция от дестинации извън ЕС и подобряване на качеството на работните места в туризма.