летен лагер Летен лагер връх Гердектепе 2017
Източник и снимка: туристическо дружество „Стратеш“

Активна 2017 година за ловешките туристи

Туристическо дружество „Стратеш“ проведе годишното си отчетно събрание на 28 февруари 2018 г. с доклад на председателя на Управителния съвет Светослав Генков, констатиращ повишена активност, нарастване броя на проявите, свързани с високо-планински, исторически и културен туризъм, повишена стопанска дейност и членска маса от 520 души.

Заложените в календарния план за 2017 година 28 туристически прояви, включително една в чужбина, бяха осъществени с участието общо 922 души, съобщава д-р Дарина Петрова, члeн на УС на ТД „Стратеш“.

В ежемесечните „Зелени недели“, еднодневни туристически походи, през 2017 г. се включиха 356 души, за сравнение през 2016 те бяха 228 , резултат недвусмислено водещ до извода, че тази масова форма на туризъм набира все повече привърженици на историческо – културното ни наследство и природни красоти в по-ниските части на страната.

Посетени бяха Деветашкото плато, Еменския каньон, Хотнишкия водопад и еко-пътека, Реселешката екопътека, карстов регион Карлуково, Черни връх и Боянската църква, кораба „Радецки“, исторически забележителности в Свищов и Велико Търново – реставрираната крепост „Трапезица“, античните градове, Ескус и Нове, манастирите в област Габрово, Люлякова разходка по хълмовете на Ловеч.

За съхраняване на историческата памет и почит към делото на Васил Левски бяха проведени две прояви – поход на 26 декември до „Пази мост“, денят, в който Левски напуска Ловеч и извървява последния си път на свобода до Къкринското ханче и традиционния поход на 19 февруари, подкрепен от Община Ловеч до Къкринското ханче. За целта бе ушито специално знаме с лика на Левски и рекламни тениски с лика на Апостола и емблемата на туристическо дружество „Стратеш“, Ловеч. Въпреки лошото време проявите бяха масово посетени, включително от млади хора – ученици от Езикова гимназия, Ловеч. В последната взеха участие над 60 човека, включително представителя на УС на БТС Атанас Сивков.

В привлекателните, високо-планинските, три- и пет-дневни, походи в Рила, Пирин, Родопите през 2017 г. участие взеха 413 души. Проявата в Р. Гърция събра 44 членове, като по-голяма част от тях достигнаха вр. Митика, 2917 м.н.в. в планината Олимп. Всички участници в тази проява посетиха и прочутите манастири Метеора, също Солун, планината Беласица, Самуиловата крепост, Рупите и останаха с най-добри спомени от всичко видяно и преживяно. За пръв път се организира тридневна проява в Северозападна България с основната цел изкачването на вр. Миджур 2168 м.на границата със Сърбия и посещение на други обекти.