туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

98% ръст нощувките в местата за настаняване през ноември 2022 г. спрямо 2021 г.

През ноември 2022 г. в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 57.5 хил. стаи и 118.3 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.1%, а броят на леглата в тях – с 26.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2022 г. е 855.0 хил., или с 98.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 607.1 хил. нощувки, а чуждите – 247.9 хиляди.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за дейността на местата за настаняване през ноември 2022 година.

През ноември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди и 41.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.1% от нощувките на чужди и 28.6% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 30.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2022 г. се увеличава с 97.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 402.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 301.5 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 101.1 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 70.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 24.4%, като се увеличава с 8.8 процентни пункта в сравнение с ноември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 31.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 24.2%, и с 1 и 2 звезди – 16.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61.2 млн. лв., като 39.2 млн. лв. са от български граждани, а 22.0 млн. лв. – от чужди граждани.