мемориален комплекс „Създатели на българската държава” край Шумен мемориален комплекс „Създатели на българската държава” край Шумен
Източник: БТА

9-та национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм

9-тата национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм на тема „Историческата реконструкция – традиции и иновации” беше открита в Регионалния исторически музей в Шумен на 4 юни. Академик Дамян Дамянов, зам.-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите при БАН, произнесе встъпително слово. Той изрази благодарност към организаторите на форума – Община Шумен, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Регионалния исторически музей – Шумен, Българската академия на науките.

Академик Дамянов припомни историята на първите издания на конференцията и личния принос на български учени към форума. Той коментира и политиките за национална и регионална подкрепа на развитие на туризма и напредъка на област Шумен. „Днес Шумен има добре развити историко-археологически резервати“, каза академик Дамянов. В интернет може да се намери изобилна информация за историческите, археологическите, литературните и културните събития в Шумен, допълни академик Дамянов.

Проф. Христо Христов, кмет на община Шумен каза, че за него е чест да участва в откриването на научната конференция, която се е превърнала в традиция. Тя е средище на учени и изследователи на учени, свързани с историята, археологията, туризма, добави проф. Христов. „Убеден съм, че този съвременен прочит, който учените представят, е правилният път към всички, които са тръгнали към България и българщината“, каза кметът на община Шумен. Той увери, че местната власт винаги ще бъде до университета, до ръководството на висшето училище и призова за съвместно реализиране на иновативни идеи.

Проф. Наталия Витанова, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, каза, че като педагог я вълнува въпросът кое време е история и кой би могъл да даде представа за събитията, които са се случвали. „Пътуването към България не започва с една географска точка, то е досег с история, митове, легенди. Надявам се, че този форум ще помогне да съхраним родовата си памет“, добави проф. Витанова.

9-тата национална конференция „Пътуване към България“ е двудневна. Продължава с представяне на книгата на проф. Пламен Павлов „Забравеното Средновековие“ и със заседания в няколко секции – „Античност и средновековие“, „Нова и най-нова история“, „Културно-историческо наследство, образование и туризъм“. Шестдесет и шест учени и изследователи са записани в списъка с участници в научната конференция.