туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

9% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 2020 г.

През януари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 604.6 хил., или с 9.1% повече в сравнение с януари 2019 година.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 12.4%, „почивка и екскурзия“ – с 8.3%, и „служебна“ – с 3.6%. Транзитните преминавания през страната са 20.8% (125.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 45.7%, или с 3.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Италия – с 16.4%, Германия – с 16.1%, Румъния – с 15.1%, Полша – с 10.4%, Австрия – с 4.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Белгия – с 19.8%, Обединеното кралство – с 9.3%, Гърция – с 4.7%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 14.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция – с 22.7%.

През януари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 42.9%, следвани от посещенията с други цели – 40.3%, и със служебна цел – 16.8%.

Най-много посещения в България през януари 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция – 120.7 хил., Гърция – 98.8 хил., Република Северна Македония – 71.8 хил., Румъния – 71.3 хил., Сърбия – 42.0 хил., Обединеното кралство – 22.5 хил., Германия – 18.2 хил., Украйна – 18.0 хил., Израел – 15.0 хил., Италия – 13.5 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2020 г. са 423.1 хил., или с 5.1% над регистрираните през януари 2019 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 15.7%, Италия – с 11.1%, Сърбия – с 9.8%, Австрия – с 6.7%, Обединеното кралство – с 6.4%, Република Северна Македония – с 6.3%, Германия – с 5.3%, Румъния – с 3.4%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Франция – с 6.9%, Испания – с 3.8%, Гърция – с 0.8%, и други.

В сравнение с януари 2019 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 10.9%, „други“ – с 4.4%, и „служебна“ – с 0.8%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.0%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 27.1%, и със служебна цел – 24.9%.

През януари 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 87.3 хил., Гърция – 83.4 хил., Сърбия – 38.7 хил., Република Северна Македония – 28.2 хил., Румъния – 25.8 хил., Германия – 21.2 хил., Австрия – 16.6 хил., Испания – 15.9 хил., Италия – 14.3 хил., Обединеното кралство – 14.3 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през януари 2020 г. може да разгледате ТУК.