туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

8% ръст на посещенията на чужденци в България през май 2018 г.

През май 2018 г. посещенията на чужденци в България са 938.6 хил., или с 8.4% повече в сравнение с май 2017 г., а пътуванията на български граждани в чужбина през май 2018 г. са 728.9 хил., или с 11.6% над регистрираните през май 2017 г.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През май 2018 г. посещенията на чужденци в България са 938.6 хил., или с 8.4% повече в сравнение с май 2017 г. Регистрирано е увеличение при посещенията със служебна цел – с 23.5%, и с цел почивка и екскурзия – с 14.8%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.4%. Транзитните преминавания през страната са 23.9% (224.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63.7%, или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Полша – с 83.2%, Франция – със 71.5%, Германия – с 24.0%, Обединеното кралство – с 14.9%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 11.1%, Швеция – с 6.9%, Чешката република – с 5.9%, Гърция – с 1.9%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – със 7.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 21.7%.

През май 2018 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 41.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 39.0%, и със служебна цел – 19.6%.

Най-много посещения в България през май 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 263.1 хил., Турция – 101.4 хил., Гърция – 100.7 хил., Германия – 68.8 хил., Сърбия – 488хил., бившата югославска република Македония – 47.7 хил., Обединеното кралство – 28.9 хил., Руската федерация – 26.3 хил., Украйна – 24.8 хил., Полша – 21.8 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2018 г. са 728.9 хил., или с 11.6% над регистрираните през май 2017 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Италия – с 29.4%, Белгия – с 25.1%, Сърбия – с 22.0%, Испания – с 19.9%, бившата югославска република Македония – със 17.9%, Турция – с 14.2%, Австрия – с 11.4%, Румъния – с 10.8%, Гърция – с 10.5%, Обединеното кралство – със 7.5%, Германия – с 6.3%, и други.

В сравнение с май 2017 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – със 17.6%, с други цели – с 12.6%, и с цел почивка и екскурзия – с 6.1%. Най- голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.3%, и пътуванията със служебна цел – 27.1%.

През май 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 184.2 хил., Турция – 147.4 хил., Румъния – 58.1 хил., бившата югославска република Македония – 45.1 хил., Сърбия – 44.8 хил., Германия – 43.3 хил., Италия – 28.9 хил., Австрия – 26.0 хил., Обединеното кралство – 20.0 хил., Испания – 19.8 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през май 2018 г. може да разгледате ТУК.