туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

8% по-малко посещения на чужденци в България през март 2021 г. спрямо предходната година

През март 2021 г. посещенията на чужденци в България са 287.9 хил., или с 8.0% по-малко в сравнение с март 2020 година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Срив е регистриран при пътуванията с цел „почивка и екскурзия“ – с 56.8%, докато тези с „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) и „служебна“ цел бележат ръст – съответно с 13.3 и 1.4%. Транзитните преминавания през страната са 58.2% (167.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37.5%, или с 30.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от Гърция – с 65.0%, Испания – с 43.6%, Франция – с 13.2%, Нидерландия – с 11.7%, Белгия – със 7.4%, Румъния – с 2.5%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Чехия – с 85.2%, Австрия – с 42.5%, Италия – с 41.1%, Германия – с 26.1%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 15.4%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция – с 34.8%.

През март 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 66.0%, със служебна цел – 21.3%, и с цел почивка и екскурзия – 12.7%

През март 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 251.5 хил., или с 9.0% над регистрираните през март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението в световен мащаб на COVID-19.