НБТ

8-ма ГОДИШНА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО ТУРИЗЪМ

Националният борд по туризъм организира 8-а годишна среща-дискусия „Взаимодействие на Държавата и Бизнеса в една посока“ на тема „Нови модели за устойчив туризъм и конкурентоспособност на туристическа дестинация България“.

Събитието се провежда в партньорство с Министерството на туризма и ще бъде открито от Министър Христо Проданов на 24 февруари 2022 г. в рамките на „Ваканция & СПА Експо“ в Интер Експо Център – София.

Целта на срещата е съвместно с българското правителство, народни представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери, медии, други неправителствени организации в сектора, туроператори и водещи експерти от академичната общност да бъдат обсъдени възможностите за по-ефективно взаимодействие между Държавата и Бизнеса с обща посока и за постигане на нови модели за устойчив туризъм и консолидация на усилията ни за по-висока конкурентоспособност на туристическа дестинация България.