туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

8.6% ръст на посещенията на чужденци в България през декември 2019 г.

През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4 хил., или с 8.6% повече в сравнение с декември 2018 година. През декември 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 46.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.9%, и със служебна цел – 18.2%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2019 г. посещенията на чужденци в България са 673.4 хил., или с 8.6% повече в сравнение с декември 2018 година. Увеличение е
регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 9.9%, „служебна“ – с 8.0%, и „почивка и екскурзия“ – със 7.3%. Транзитните преминавания през страната са 28.8% (194.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Най-много посещения в България през декември 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 143.5 хил., Турция – 112.6 хил., Гърция – 111.0 хил., Сърбия – 48.4 хил., Република Северна Македония – 47.4 хил., Германия – 22.9 хил., Обединеното кралство – 20.9 хил., Украйна – 18.9 хил., Италия – 13.0 хил., Израел – 11.1 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2019 г. са 529.3 хил., или с 10.6% над регистрираните през декември 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия – с 28.6%, Румъния – с 16.5%, Турция – с 15.9%,
Германия – с 12.9%, Република Северна Македония – с 8.2%, Гърция – с 2.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Франция – с 6.3%, Швеция – с 4.3%, Словения – с 2.4%, и други.

В сравнение с декември 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 14.4%, „служебна“ – с 12.6%, и „други“ – със 7.6%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 28.5%, и със служебна цел – 23.4%.

През декември 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 130.1 хил., Гърция – 91.3 хил., Германия – 46.6 хил., Сърбия – 46.4 хил., Румъния – 39.9 хил., Република Северна Македония – 35.5 хил., Италия – 18.1 хил., Австрия – 17.7 хил., Обединеното кралство – 12.1 хил., Испания – 11.8 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през декември 2019 г. може да разгледате ТУК.