туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

75% от българските туристи са пътували само в страната през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. 1 733.9 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 75.6%, са пътували само в страната, 20.5% – само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 7.9%. Това показват данните на НСИ, от които е видно, че българските туристи намалят за трета поредна година през третото тримесечие.

През третото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години – 790 хил., или 45.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15-24 години – 78.2% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 65 и повече навършени години е най-голям – 23.9% от пътувалите в съответната
възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (65.1%), така и в чужбина (79.9%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 931.6 хил., или 84.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.7%, а на тези в чужбина – 54.6%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 44.5%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 30.1%.

През третото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 368.37 лв. в страната и 655.18 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 178.80 лв. в страната и 1 200.63 лв. в чужбина.