туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

7% ръст на посещенията на чужденци в България през юни 2018 г.

През юни 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1.5504 млн., или със7% повече в сравнение с юни 2017 г., като 51% от тях са с цел екскурзия или почивка в страната.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1.5504 млн. , или със 7.0% повече в сравнение с юни 2017 г. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 26.0%, с цел почивка и екскурзия – с 5.7%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 2.5%. Транзитните преминавания през страната са 22.1% (342.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.6%, или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Чешката република – с 87.8%, Полша – с 61.2%, Великобритания – с 28.4%, Унгария – с 27.7%, Франция – с 8.3%, Нидерландия – с 4.2%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия – с 16.6%, Румъния – с 5.8%, Гърция – с 4.7%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“, която включва страните в Европа извън Европейския съюз, с 10.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 34.5%.

През юни 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.9%, следвани от посещенията с други цели – 34.7%, и със служебна цел – 14.4%.

Най-много посещения в България през юни 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 261.7 хил., Гърция – 166.5 хил., Германия – 135.2 хил., Руската федерация – 133.3 хил., Турция – 122.3 хил., Украйна – 92.4 хил., Полша – 74.9 хил., Великобритания – 67.7 хил., Сърбия – 54.0 хил., бившата югославска република Македония – 45.8 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2018 г. са 677.3 хил., или с 9.4% над регистрираните през юни 2017 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Белгия – с 35.0%, Гърция – с 20.0%, Италия – с 12.5%, Испания – с 12.4%, Турция – с 12.3%, Франция – с 11.3%, Австрия – с 10.0%, Великобритания – с 9.1%, Румъния – със 7.5%, Сърбия – с 4.4%, Германия – с 4.1%, и други.

В сравнение с юни 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 26.9%, и със служебна цел – със 7.7%, докато тези с други цели намаляват с 1.4%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 35.5%, и пътуванията със служебна цел – 23.5%.

През юни 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 160.8 хил., Гърция – 126.7 хил., Румъния – 59.8 хил., бившата югославска република Македония – 49.2 хил., Сърбия – 46.8 хил., Германия – 36.5 хил., Италия – 26.7 хил., Испания – 23.6 хил., Австрия – 22.7 хил., Франция – 15.7 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през юни 2018 г. може да разгледате ТУК.