туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

7% ръст на посещенията на чужденци в България през юни 2017

НСИ обяви статистиката за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през юни 2017 година.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2017 г. са 618.9 хил., или с 9.5% над регистрираните през юни 2016 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия – с 30.2%, Испания – с 19.4%, Австрия – с 15.3%, Чешката република – с 14.5%, Румъния – с 12.5%, Белгия – с 12.5%, Сърбия – с 10.2%, Франция – с 6.9%, Гърция – с 6.7%, бившата югославска република Македония – с 6.6%, Германия – с 6.6%, Турция – с 1.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Израел – със 7.1%, САЩ – с 4.1%, Полша – с 1.8%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 30.6%, и пътуванията със служебна цел – 23.9%.

В сравнение с юни 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с други цели – с 19.0%, с цел почивка и екскурзия – с 3.1%, и със служебна цел – с 2.1%.

През юни 2017 г. с други цели са били 63.3% от пътуванията към Сърбия и 61.1% – към Турция. Пътуванията със служебна цел към Германия са 44.4%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 59.8 и 51.0% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През юни 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 448.6 хил., или с 6.9% повече в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с други цели – с 20.4%, и с цел почивка и екскурзия – с 5.9%, докато тези със служебна цел намаляват със 17.1%.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 60.0%, или с 4.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия – с 35.1%, Обединеното кралство – с 27.9%, Франция – с 25.5%, Полша – с 16.0%, Белгия – с 13.7%, Румъния – с 2.3%, Германия – с 1.1%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 11.5%, Чешката република – с 2.4%, Гърция – с 1.8%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 10.1%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – със 17.8%.

През юни 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 51.5%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 36.2%, и със служебна цел – 12.3%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.8% от всички посещения на граждани от Израел, 95.4% – от Норвегия, и 92.8% – от Руската федерация. Пътуванията с други цели са 79.8% от посещенията на граждани от Румъния и 58.2% – от Гърция.

Данните на НСИ можете да разгледате ТУК.