туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

7,7% ръст в посещенията на чуждестранни туристи в България за първото полугодие на 2017 г.

През периода януари – юни 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 3 345 712. Техният брой е със 7,7% повече спрямо периода януари – юни 2016 г.

Това сочи статистиката на Министерството на туризма.

Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 1 904 041 посещения и ръст от 8,6%. Посещенията с цел гостуване са 266 978 като те се увеличават с 6,3%. Посещенията с цел бизнес са 714 697, като те сe увеличават с 10,1%. Посещенията с други туристически цели са 459 996.

Посещенията с цел почивка и ваканция формират 56,9% от всички туристически посещения.

В периода януари – юни 2017 г. най-голям брой посещения в България са туристи от Гърция – 534 678 (ръст от 10,1% спрямо същия период предходната година). В топ 10 на държавите, от които най-много туристи са посетили страната ни следва Румъния – 475 393 (спад от 14,2%), Турция – 293 549 (ръст от 8%), Македония – 265 889 (ръст 3,5%), Германия – 250 476 (ръст 11,8%), Русия 210 077 (ръст 3,7%), Сърбия – 179 191 (ръст 3,8%), Великобритания – 136 380 (ръст 22%), Украйна – 109 332 (ръст 19,8%), Полша – 82 387 (ръст 28,8%).

През периода януари – юни 2017 г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 57% и общ обем от 1 905 658 туристически посещения (ръст от 7,1%).

За периода януари – май 2017 г. приходите от международен туризъм възлизат на над 1 515 млн. лв (над 774 млн. евро). Ръстът спрямо периода януари – май 2016 г. е 14,9%.

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ през 2016 г. възлизат на 3 283,7 млн. евро, което е с 15,7% повече в сравнение с 2015 г.

През периода януари – юни 2017 г. българските граждани са реализирали общо 2 994 880 пътувания в чужбина по всички видове цели. Увеличението спрямо периода януари – юни 2016 г. е 17,9%.