туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

6% ръст на посещенията на чужденци в България през март 2019 г.

През март 2019 г. посещенията на чужденци в България са 555.6 хил., или с 6.0% повече в сравнение с март 2018 година. През март 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 41.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 38.8%, и със служебна цел – 20.1%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – със 7.8%, „почивка и екскурзия“ – с 4.8%, и „служебна“ – с 4.5%. Транзитните преминавания през страната са 26.4% (146.9 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.3%, или с 5.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 51.2%, Унгария – със 17.9%, Румъния – с 8.0%, Гърция – със 7.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия – с 15.5%, Нидерландия – със 7.4%, Франция – с 2.9%, Полша – с 2.7%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават със 7.1%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Сърбия – с 18.1%.

През март 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 41.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 38.8%, и със служебна цел – 20.1%.

Най-много посещения в България през март 2019 г. са реализирали гражданите от: Турция – 93.6 хил., Румъния – 83.3 хил., Гърция – 77.7 хил., Сърбия – 50.2 хил., Република Северна Македония – 49.2 хил., Обединеното кралство – 28.0 хил., Украйна – 16.5 хил., Германия – 16.0 хил., Израел – 14.5 хил., Руската федерация – 10.7 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. или с 3.5% над регистрираните през март 2018 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Германия – с 10.2%, Гърция – с 8.9%, Турция – със 7.1%, Румъния – с 2.8%, Сърбия – с 2.6%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Руската федерация – с 12.7%, Полша – с 5.0%, Република Северна Македония – с 2.3%, и други.

В сравнение с март 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 3.7%, „служебна“ – с 3.7%, и „други“ – с 3.3%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.2%, следвани от тези със служебна цел – 30.4%, и с цел почивка и екскурзия – 25.4%.

През март 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 129.0 хил., Гърция – 72.1 хил., Сърбия – 43.2 хил., Румъния – 35.7 хил., Република Северна Македония – 27.3 хил., Германия – 24.5 хил., Франция – 16.1 хил., Австрия – 14.4 хил., Обединеното кралство – 14.0 хил., Италия – 13.0 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през март 2019 г. може да разгледате ТУК.