туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

6.6% ръст на посещенията на чужденци в България през септември 2017

През септември 2017 г. посещенията на чужденци в България са 1 270.6 хил., или с 6.6% повече в сравнение със септември 2016 г. като преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.0%, следвани от посещенията с други цели – 38.3%, и със служебна цел – 15.7%, съобщава Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 11.8%, със служебна цел – с 8.6%, и с цел почивка и екскурзия – с 2.0%. Транзитните преминавания през страната са 24.5% (311.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през септември 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 63.6%, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Белгия – с 29.1%, Обединеното кралство – с 13.3%, Франция – с 10.7%, Румъния – с 8.3%, Чешката република – с 4.0%, Полша – с 3.1%, Гърция – с 2.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 4.9%, Австрия – с 3.3%, Германия – с 1.2%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” Включва страните в Европа извън Европейския съюз. – с 10.6%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 22.4%.

През септември 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.0%, следвани от посещенията с други цели – 38.3%, и със служебна цел – 15.7%.

Най-много посещения в България през септември 2017 г. са реализирали гражданите от: Германия – 179.1 хил., Турция – 158.8 хил., Румъния – 158.0 хил., Гърция – 99.6 хил., Полша – 60.7 хил., Руската федерация – 50.9 хил., Сърбия – 50.4 хил., Обединеното кралство – 45.1 хил., бившата югославска република Македония – 44.9 хил., и Австрия – 41.1 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2017 г. са 570.8 хил., или с 11.9% над регистрираните през септември 2016 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.2%, и пътуванията със служебна цел – 20.6%.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Германия – с 27.2%, Обединеното кралство – с 22.9%, Австрия – с 15.3%, Сърбия – със 7.7%, Румъния – със 7.6%, Турция – с 3.3%, бившата югославска република Македония – с 2.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Швеция – с 21.6%, Руската федерация – с 9.6%, Словения – с 1.6%, и други.

В сравнение със септември 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 15.8%, със служебна цел – с 13.8%, и с други цели – с 8.2%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през септември 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.2%, и пътуванията със служебна цел – 20.6%.

През септември 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 147.4 хил., Турция – 115.7 хил., Сърбия – 42.0 хил., Румъния – 39.6 хил., Германия – 38.8 хил., бившата югославска република Македония – 32.6 хил., Австрия – 17.9 хил., Обединеното кралство – 15.3 хил., Италия – 14.6 хил., и Франция – 13.4 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2017 година ТУК.