лого НБТ

5-та годишна среща на Национален борд по туризъм

На 12 юни 2018 г. в хотел InterContinental, София, ще се проведе 5-та годишна среща на Национален борд по туризъм.

Целта на срещата е съвместно с българското правителство, народни представители, кметове, български и международни инвеститори, хотелиери и хотелски вериги, медии, банки, туроператори и водещи експерти да бъдат обсъдени възможностите и потенциала за устойчиво развитие на туризма в България.

На срещата ще бъдат разгледани най-актуалните въпроси, касаещи актуализирането на критериите в категоризацията на хотелите, връзките на хотелиерството и банковия сектор, ролята на медиите в рекламата на България, все по-бързото настъпване на дигитализацията в сектора и не на последно място развитието на балнео, спа и медикъл туризма в България.