туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

5% ръст на посещенията на чужденци в България през октомври 2017 г.

През октомври 2017 г. посещенията на чужденци в България са 712.6 хил. или с 5.0% повече в сравнение с октомври 2016 година.

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 15.1%, с цел почивка и екскурзия – с 3.5%, и с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 2.4%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (179.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Това показват данните на Националния статистически институт.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.1%, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия – с 62.5%, Франция – с 25.3%, Обединеното кралство – с 23.0%, Белгия – с 15.7%, Румъния – с 4.7%, Австрия – с 3.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша – с 12.6%, Италия – с 8.2%, Германия – с 1.7%, Гърция – с 1.4%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”1 – с 5.8%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 10.0%.

През октомври 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 45.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.2%, и със служебна цел – 19.2%.

Най-много посещения в България през октомври 2017 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 140.9 хил., Турция – 106.6 хил., Гърция – 97.2 хил., бившата югославска република Македония – 54.6 хил., Сърбия – 43.1 хил., Германия – 40.5 хил., Украйна – 19.7 хил., Полша – 18.7 хил., Обединеното кралство – 18.2 хил., и Италия – 14.4 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2017 г. са 439 хил., или с 8.7% над регистрираните през октомври 2016 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия – с 32.5%, Сърбия – с 18.9%, Румъния – с 13.5%, бившата югославска република Македония – с 6.8%, Обединеното кралство – с 4.0%, Турция – с 1.8%, Гърция – с 0.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция – със 7.8%, Чешката република – с 4.2%, Германия – с 0.6%, и други.

През октомври 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 102.6 хил., Турция – 88.0 хил., Румъния – 33.0 хил., Сърбия – 31.8 хил., бившата югославска република Македония – 25.7 хил., Германия – 24.3 хил., Обединеното кралство – 15.6 хил., Австрия – 15.4 хил., Италия – 14.9 хил., и Испания – 11.0 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2017 година може да разгледате ТУК.