туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризма9% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 2020 г.Източник: НСИ

5% ръст на посещенията на чужденци в България през февруари 2020 г.

През февруари 2020 г. посещенията на чужденци в България са 508.0 хил., или с 5.2% повече в сравнение с февруари 2019 година. Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 6.6%, „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 6.0%, и „служебна“ – с 0.6%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (127.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.2%, или с 1.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Белгия – с 25.6%, Австрия – с 23.2%, Германия – със 7.1%, Гърция – с 4.5%, Румъния – с 2.7%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Полша – със 17.4%, Франция – със 7.8%, Италия – с 6.4%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ нарастват с 11.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 19.3%.

През февруари 2020 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 42.4%, следвани от посещенията с други цели – 38.8%, и със служебна цел – 18.8%.

Най-много посещения в България през февруари 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция – 95.8 хил., Румъния – 63.0 хил., Сърбия – 57.0 хил., Гърция – 53.8 хил., Република Северна Македония – 43.2 хил., Обединеното кралство – 32.7 хил., Украйна – 16.9 хил., Израел – 16.3 хил., Германия – 14.0 хил., Руска федерация – 10.9 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. са 400.6 хил., или с 1.0% над регистрираните през февруари 2019 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Австрия – с 6.2%, Испания – с 4.6%, Турция – с 3.9%, Република Северна Македония – с 3.7%, Германия – с 1.7%, Обединеното кралство – с 1.4%, Франция – с 1.0%, Сърбия – с 0.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия – с 16.1%, Чешката република – с 4.2%, Нидерландия – с 3.4%, Гърция – с 3.3%, Румъния – с 0.5%, и други.

В сравнение с февруари 2019 г. e регистрирано увеличение на пътуванията със служебна цел – с 2.9%, и с цел „почивка и екскурзия“ – с 1.5%, докато тези с цел „други“ намаляват с 0.2%. Найголям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.2%, следвани от тези със служебна цел – 27.8%, и с цел почивка и екскурзия – 23.0%.

През февруари 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 86.1 хил., Гърция – 62.8 хил., Румъния – 45.0 хил., Сърбия – 38.2 хил., Република Северна Македония – 30.4 хил., Германия – 22.7 хил., Австрия – 16.2 хил., Франция – 13.4 хил., Испания – 12.9 хил., Италия – 10.0 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през февруари 2020 г. може да разгледате ТУК.