туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

5% ръст на посещенията на чужденци в България през февруари 2018 г.

През февруари 2018 г. посещенията на чужденци в България са нарастнали с 4.9% спрямо предходната година, а пътуванията на български граждани в чужбина – с 3.5%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2018 г. посещенията на чужденци в България са 457.4 хил., или с 4.9% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 18.8%, с цел почивка и екскурзия – с 2.6%, и с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 1.2%.

Транзитните преминавания през страната са 22.2% (101.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.4%, или с 6.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Белгия – с 23.7%, Гърция – с 14.9%, Чешката република – с 12.1%, Румъния – с 9.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия – с 12.7%, Обединеното кралство – с 6.1%, Италия – с 4.2%, Германия – с 2.4%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“, която включва страните в Европа извън Европейския съюз, – с 3.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 15.0%.

През февруари 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 42.2%, следвани от посещенията с други цели – 37.7%, и със служебна цел – 20.1%.

Най-много посещения в България през февруари 2018 г. са реализирали гражданите от: Турция – 79.7 хил., Румъния – 66.4 хил., Гърция – 59.5 хил., Сърбия – 48.2 хил., бившата югославска република Македония – 40.6 хил., Обединеното кралство – 20.5 хил., Германия – 14.3 хил., Израел – 14.3 хил., Украйна – 12.5 хил., Руската федерация – 9.5 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. са 379.5 хил., или с 3.5% над регистрираните през февруари 2017 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния – с 12.9%, Турция – с 10.6%, Франция – с 4.6%, Германия – с 3.1%, Австрия – с 2.9%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Гърция – с 3.9%, бившата югославска република Македония – с 3.0%, Италия – с 1.7%, Сърбия – с 0.6%, и други.

В сравнение с февруари 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 24.4%, и със служебна цел – с 9.7%, докато тези с други цели намаляват с 6.7%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.7%, следвани от пътуванията със служебна цел – 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 22.7%.

През февруари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 76.9 хил., Гърция – 61.5 хил., Румъния – 43.9 хил., Сърбия – 36.3 хил., бившата югославска република Македония – 29.3 хил., Германия – 21.4 хил., Австрия – 14.4 хил., Испания – 13.4 хил., Франция – 11.9 хил., Италия – 11.4 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за пътуванията на българите в чужбина и посещенията на чужденци в България през февруари 2018 може да разгледате ТУК.