туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

5.6% ръст на посещенията на чужденци в България през февруари 2019 г.

През февруари 2019 г. посещенията на чужденци в България са с 5.6% повече в сравнение с февруари 2018 година, като преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 41.8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През февруари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 483.0 хил., или с 5.6% повече в сравнение с февруари 2018 г. Регистрирано е
увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 8.1%, „почивка и екскурзия“ – с 4.6%, и „служебна“ – с 3.1%. Транзитните преминавания през страната са 25.3% (122.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.9%, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 50.3%, Полша – с 26.3%, Италия – с 11.1%, Германия – с 4.9%, Австрия – с 0.9%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Испания – с 27.0%, Белгия – с 9.0%, Гърция – с 5.4%, Румъния – с 2.6%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличава с 6.0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Сърбия – с 9.7%.

През февруари 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 41.8%, следвани от посещенията с други цели – 38.5%, и със служебна цел – 19.7%.

Най-много посещения в България през февруари 2019 г. са реализирали гражданите от: Турция – 81.1 хил., Румъния – 64.7 хил., Гърция – 56.3 хил., Сърбия – 52.9 хил., Република Северна Македония – 43.4 хил., Обединеното кралство – 30.8 хил., Израел – 15.7 хил., Германия – 15.0 хил., Украйна – 14.2 хил., Руската федерация – 10.0 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. са 396.6 хил., или с 4.5% над регистрираните през февруари 2018 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Франция – с 11.1%, Турция – със 7.7%, Австрия – с 6.0%, Гърция – с 5.6%, Сърбия – с 4.9%, Германия – с 4.7%, Румъния – с 3.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Испания – с 8.1%, Белгия – с 5.1%, Чешката република – с 3.8%, и други.

В сравнение с февруари 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 5.5%, „други“ – с 4.7%, и „служебна“ – с 3.2%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.8%, следвани от тези със служебна цел – 27.3%, и с цел почивка и екскурзия – 22.9%.

През февруари 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 82.9 хил., Гърция – 65.0 хил., Румъния – 45.3 хил., Сърбия – 38.1 хил., Република Северна Македония – 29.3 хил., Германия – 22.4 хил., Австрия – 15.2 хил., Франция – 13.2 хил., Испания – 12.4 хил., Италия – 11.9 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през февруари 2019 г. може да разгледате ТУК.