туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

4.5% ръст на нощувките в местата за настаняване в България през юни 2018 г.

През юни 2018 г. в страната са функционирали 2 890 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.1 хил., а на леглата – 290.0 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.3%, а леглата в тях намаляват с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 4 064.4 хил., или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юни 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.9% от нощувките на чужди граждани и 30.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 38.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2018 г. се увеличава с 6.7% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 988.8 хил., като е регистрирано увеличение с 6.9% при българите и с 6.5% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2018 г., са 389.1 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 599.8 хил., като 67.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2018 г. е 47.7%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с юни 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 62.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 45.2%, и с 1 и 2 звезди – 26.8%.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 200.3 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – със 7.2%, така и от чужди граждани – с 6.4%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през юни 2018 г. може да разгледате ТУК