туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

36% ръст на приходите от международен туризъм в България за първото тримесечие на 2017 г.

Министерството на туризма публикува статистически данни за туризма в България за първото четиримесечие на 2017 г.

През периода януари-април 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 1 575 635. Техният брой е с 16,7% повече спрямо периода януари-април 2016 г.

Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция – реализирани са 837 863 посещения и ръст от 12,6%, и при посещенията с цел гостуване – 125 709 посещения и ръст от 12,7%. Посещенията с цел бизнес са 388 437, като те се увеличават с 23,9%. Посещенията с други туристически цели са 223 626.

Посещенията с цел почивка и ваканция формират 53,2% от всички туристически посещения.

През периода януари – април 2017 г. страните от Европейския съюз остават най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 53,3% и общ обем от 839 519 туристически посещения (ръст от 25,3%). Туристите от Гърция са 272 827 (ръст 20,8%), от Румъния – 221 850 (ръст 16,8%), от Великобритания 61 734 (ръст 26,1%), от Германия 54 995 (ръст 38,1%), а от Италия – 42 423 (ръст 41,9%). Туристите то Македония са 191 940 (ръст 2,8%), от Търция – 190 503 (ръст 7,5%), а от Сърбия – 113 902 (ръст 0,3%). Увеличение има и при посещенията от Израел – 42 900 посещения и ръст от 36,8%, както и от Русия – 39 410 посещения и ръст от 9,1%

По данни на БНБ приходите от международен туризъм за периода януари-март 2017 г. възлизат на над 731 млн. лв (373,9 млн. евро). Ръстът спрямо периода януари-март 2016 г. е 18,3 %.

Разходите на българи в чужбина за периода януари-март 2017 г. възлизат на 525,1 млн. лв (268,5 млн евро). Ръстът спрямо периода януари-март 2016 г. е 36,0%.

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ през 2016 г. възлизат на 3 283,7 млн. евро, което е с 15,7% повече в сравнение с 2015 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина през 2016 г. са общо 1 226,6 млн. евро или с 21,9% повече спрямо 2015 г.

През периода януари-април 2017 г. българските граждани са реализирали общо 1 722 681 пътувания в чужбина по всички видове цели. Увеличението спрямо януари-април 2016 г. е 22,2%.