Шумен Шумен от птичи поглед
Снимка: Община ШуменИзточник: НСИ

3% спад на нощувките в област Шумен през юни 2022 г. спрямо предходната година

През юни 2022 г. в област Шумен са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 744, а на леглата – 1 554. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 12.5%, а броят на леглата в тях – с 9.1%.

Това показват данните на НСИ за дейността на местата за настаняване през юни 2022 г. в област Шумен.

През месец юни 2022 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в девет от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г. в област Шумен, е 7 072, или с 3.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Българските граждани са реализирали 5 948 нощувки, а чуждите – 1 124. В хотелите са реализирани 91.1% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 68.9% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2022 г. в област Шумен нараства с 5.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 4 150. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 г., са 3 644 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 506 и са реализирали средно по 2.2 нощувки. В хотелите са нощували 72.4% от българите и са реализирали средно по 1.6 броя нощувки и 89.5% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.3 броя нощувки.

През месец юни 2022 г. 32.4% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 56.3% са от други европейски държави.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. в област Шумен е 15.2%, като в хотелите е 17.6%, а в другите места за настаняване – 11.3%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 2.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юни 2022 г. се увеличават с 14.5% в сравнение с юни 2021 г. и достигат 349.2 хил. лв., като 284.6 хил. лв. са от български граждани, а 64.6 хил. лв. – от чужди граждани.