туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

3% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване през юли 2019 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а приходите от тях са с 2.9% повече в сравнение с юли 2018 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юли 2019 г. в страната са функционирали 3 391 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 141.8 хил., а на леглата – 324.4 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.8%, а броят на леглата в тях – с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 5 952.1 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като найголямо увеличение на нощувките (с 2.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

През юли 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 25.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.4% от нощувките на чужди граждани и 28.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.4 и 45.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличава с 5.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 1 297.8 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 10.3%, а при чужденците – с 2.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2019 г., са 485.1 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 812.7 хил. и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 64.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. е 60.0%, като намалява с 1.8 процентни пункта в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 71.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 61.6%, и с 1 и 2 звезди – 40.7%.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 345.8 млн. лв., или с 2.9% повече в сравнение с юли 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 19.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.4%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през юли 2019 г. може да разгледате ТУК