туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

3.8% ръст на посещенията на чужденци в България през октомври 2018 г.

През октомври 2018 г. посещенията на чужденци в България са 739.3 хил., или с 3.8% повече в сравнение с октомври 2017 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: пътувания с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 4.7%, със служебна цел – с 3.3%, и с цел почивка и екскурзия – с 2.8%. Транзитните преминавания през страната са 29.7% (219.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.5%, или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция – с 8.2%, Полша – със 7.6%, Обединеното кралство – с 5.9%, Германия – с 3.9%, Румъния – с 1.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Италия – с 3.7%, Австрия – с 1.8%, Гърция – с 0.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – с 6.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 24.9%.

През октомври 2018 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 46.0%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 34.9%, и със служебна цел – 19.1%.

Най-много посещения в България през октомври 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 142.6 хил., Турция – 106.8 хил., Гърция – 96.6 хил., бившата югославска република Македония – 56.8 хил., Сърбия – 53.8 хил., Германия – 42.1 хил., Украйна – 22.9 хил., Полша – 20.2 хил., Обединеното кралство – 19.3 хил., Италия – 13.9 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2018 г. са 454.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.6% над регистрираните през октомври 2017 година (фиг. 1). Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 20.9%, Германия – с 4.5%, Испания – с 3.5%, Австрия – с 3.3%, Италия – с 3.0%, Сърбия – с 2.6%, Румъния – с 2.0%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Обединеното кралство – с 2.7%, Гърция – с 2.4%, бившата югославска република Македония – с 1.5%, и други.

В сравнение с октомври 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 12.3%, и с други цели – с 1.2%, докато тези със служебна цел остават на същото ниво. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.6%, следвани от пътуванията със служебна цел – 29.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 26.3%.

През октомври 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 106.3 хил., Гърция – 100.2 хил., Румъния – 33.6 хил., Сърбия – 32.6 хил., Германия – 25.4 хил., бившата югославска република Македония – 25.3 хил., Австрия – 15.9 хил., Италия – 15.4 хил., Обединеното кралство – 15.1 хил., Испания – 11.4 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през октомври 2018 г. може да разгледате ТУК.