туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

3.8% ръст на чуждестранните туристи през август 2019 г.

През август 2019 г. посещенията на чужденци в България са 2 325.2 хил., или с 3.8% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – със 7.6%, и със служебна – с 6.1%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1%.

Транзитните преминавания през страната са 26.5% (617.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.1%, или с 3.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Румъния – с 30.9%, Обединеното кралство – със 17.8%, Испания – с 15.8%, Австрия – с 5.4%, Унгария – с 4.3%, и други. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия – с 12.7%, Белгия – с 5.8%, Нидерландия – с 5.5%, Чешката република – с 4.2%, Полша – с 3.5%, Италия – с 3.2%, Гърция – с 1.3%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 нарастват с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 23.6%.

През август 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 56.8%, следвани от посещенията с други цели – 35.8%, и със служебна цел – 7.4%.

Най-много посещения в България през август 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 373.1 хил., Турция – 290.4 хил., Германия – 251.0 хил., Гърция – 163.7 хил., Украйна – 122.0 хил., Полша – 110.8 хил., Обединеното кралство – 97.4 хил., Руската федерация – 97.1 хил., Сърбия – 78.4 хил., Франция – 69.7 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2019 г. са 755.4 хил., или с 2.5% над регистрираните през август 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Австрия – с 21.4%, Испания – с 16.5%, Чешката република
– с 10.1%, Франция – с 8.9%, Сърбия – със 7.8%, Гърция – с 6.2%, Румъния – с 3.4%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия – с 13.0%, Турция – с 4.3%, Обединеното кралство – с 3.6%, Република Северна Македония – с 2.4%, Германия – с 1.9%, и други.

В сравнение с август 2018 г. e регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: „почивка и екскурзия“ – с 8.0%, и „служебна“ – с 4.7%, докато тези с цел „други“ намаляват с 3.7%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2019 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 45.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.3%, и със служебна цел – 14.0%.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през август 2019 г. може да разгледате ТУК