туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

3.7% ръст на посещенията на чужденци в България през октомври 2019

През октомври 2019 г. посещенията на чужденци в България са 766.4 хил., или с 3.7% повече в сравнение с октомври 2018 година. През октомври 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 45.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.8%, и със служебна цел – 18.8%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 6.4%, „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 2.2%, и „служебна“ – с 2.2%. Транзитните преминавания през страната са 28.8% (220.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52.2%, или с 2.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаляват посещенията на граждани от Полша – с 32.7%, Италия – с 19.7%, Нидерландия – с 11.7%, Белгия – с 10.9%, Германия – със 7.1%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 10.2%, Австрия – с 8.2%, Гърция – с 3.2%, Румъния – с 1.5%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 нарастват с 9.8%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция – със 17.8%.

Най-много посещения в България през октомври 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 144.8 хил., Турция – 125.8 хил., Гърция – 99.7 хил., Република Северна Македония – 57.9 хил., Сърбия – 53.9 хил., Германия – 39.1 хил., Украйна – 27.1 хил., Обединеното кралство – 21.3 хил., Израел – 14.8 хил., Полша – 13.6 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2019 г. са 473.3 хил. или с 4.1% над регистрираните през октомври 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Сърбия – с 12.1%, Турция – с 9.0%, Република Северна Македония – с 5.3%, Германия – с 4.7%, Австрия – с 4.1%, Румъния – с 3.7%, Гърция – с 0.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария – с 9.0%, Франция – с 4.6%, Италия – с 1.5%, Белгия – с 0.6%, и други.

В сравнение с октомври 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 8.1%, „служебна“ – с 2.8%, и „други“ – с 2.6%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.0%, следвани от тези със служебна цел – 28.7%, и с цел почивка и екскурзия – 27.3%.

През октомври 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 115.9 хил., Гърция – 100.4 хил., Сърбия – 36.5 хил., Румъния – 34.9 хил., Република Северна Македония – 26.6 хил., Германия – 26.6 хил., Австрия – 16.6 хил., Обединеното кралство – 16.3 хил., Италия – 15.1 хил., Испания – 12.6 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през октомври 2019 г. може да разгледате ТУК