туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

3.5% ръст на нощувките в България през февруари 2018 г.

През февруари 2018 г. в страната са функционирали 1 883 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.9 хил., а на леглата – 110.7 хиляди, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.8%, а на леглата в тях – с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 939.4 хил., или с 3.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През февруари 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.5% от нощувките на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 31.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2018 г. се увеличава с 2.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 389.1 хил., като е регистрирано увеличение с 4.6% при чужденците и с 0.7% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2018 г., са 252.2 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 136.9 хил., като 72.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 3.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2018 г. е 31.1%, като се увеличава с 0.7 процентни пункта в сравнение с февруари 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 44.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 31.2%, и с 1 и 2 звезди – 17.3%.

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 50.2 млн. лв., или с 9.6% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 13.5%, така и от български граждани – с 5.1%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през февруари 2018 може да разгледате ТУК.