туристическо лого на България
Източник: НСИ

282.5 хиляди посещения н ачужденци в България през април 2021 г.

През април 2021 г. посещенията на чужденци в България са 282.5 хил., като транзитните преминавания са 61.7% (174.4 хил.) от всички посещения на чужденци в страната. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през април 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 37.7%, или 106.6 хил., като най-голям е броят на посещенията от граждани на Румъния – 47.3%, Гърция – 15.7%, Германия – 9.4%, и Полша – 7.1%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 141.7 хил., или 50.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 81.5 хил., или 57.6% от посещенията от тази група.

През април 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 68.7%, със служебна цел – 19.8%, и с цел почивка и екскурзия – 11.5%.

През април 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 271.2 хиляди.