лого НТБ с IHRA & UNWTO

27 септември е Световен ден на туризма

Честит Световен ден на туризма!

От името на Националния борд по туризъм пожелаваме на всички членове на организацията, партньори и колеги, успешно бизнес развитие в областта на туризма, лични и професионални постижения.

Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. Отбелязва се от 1980 г. по повод приемането на устава на Световната организация по туризъм. Целта е да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.

През 2018 г. мотото на световното честване е „Туризмът и дигиталната трансформация“.

По данни на Световната организация по туризъм (СОТ), през последните последователни години на растеж, туризмът е с голям принос за икономическото възстановяване, създаване на работни места и възможности за общности в много части на света.

През 2017 г. СОТ отчете над 1,3 млрд. посещения на чуждестранни туристи във всички държави, което е 7% ръст. През миналата година приходите, генерирани от международен туризъм, възлизат на 1.6 трилиона щ. долара. СОТ предвижда 4-5% ръст в броя на международните туристи през 2018 г. В световен мащаб секторът следва възходяща тенденция, която се очаква да достигне 1,8 млрд. чуждестранни туристи през 2030 г.