туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

24% ръст на посещенията на чужденци в България през юли 2022 г.

През юли 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 533.5 хил. или с 24.2% повече в сравнение с юли 2021 година.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 35.1% (538.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юли 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 53.2% и достига 816.4 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 25.5%, Германия – 19.1%, и Полша – 11.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 540.3 хил., или 35.2% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 200.1 хил., или 37.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през юли 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 208.1 хил., Турция – 200.1 хил., Германия – 155.5 хил., Украйна – 131.4 хил., Полша – 89.6 хил., Сърбия – 72.5 хил., Гърция – 70.1 хил., Чехия – 58.5 хил., Обединеното кралство – 58.3 хил., Република Северна Македония – 37.4 хиляди.

През юли 2022 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 49.2%, следвани от посещенията с други цели – 43.9%, и със служебна цел – 6.9%.