туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

23% ръст на посещенията на чужденци в България през август 2022 г.

През август 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 897.3 хил., или с 23.4% повече в сравнение с август 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.3% (707.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

От общия брой чужденци, посетили България през август 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 57.0% и достига 1 081.1 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 27.8% и Германия – 21.5%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 635.7 хил., или 33.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 267.2 хил., или 42.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през август 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 300.6 хил., Турция – 267.2 хил., Германия – 232.0 хил., Украйна – 138.3 хил., Полша – 89.5 хил., Сърбия – 88.4 хил., Гърция – 86.0 хил., Обединеното кралство – 69.0 хил., Франция – 63.9 хил., Нидерландия – 62.6 хиляди.

През август 2022 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 49.5%, следвани от посещенията с други цели – 44.3%, и със служебна цел – 6.2%.