туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

21% ръст на посещенията на чужденци в България през април 2023 г.

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784.4 хил. или с 21.4% повече в сравнение с април 2022 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.7% (287.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през април 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 50.3% и достига 394.9 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 41.4% и Гърция – 26.1%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 315.5 хил., или 40.2% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 150.8 хил., или 47.8% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 163.5 хил., Турция – 150.8 хил., Гърция – 103.2 хил., Украйна – 60.1 хил., Сърбия – 46.5 хил., Германия – 36.9 хил., Република Северна Македония – 32.3 хил., Полша – 16.3 хил., Обединено Кралство – 15.1 хил., Италия – 13.6 хиляди.

През април 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 52.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 33.6%, и със служебна цел – 13.7%.