туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

20% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 2018 г.

През януари 2018 г. посещенията на чужденци в България са нарастнали с 19.7% спрямо предходната година, а пътуванията на български граждани в чужбина – с 4.9%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2018 г. са 387.6 хил., или с 4.9% над регистрираните през януари 2017 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия – с 36.0%, Испания – с 25.3%, Германия – с 12.7%, Румъния – с 12.6%, Франция – със 7.6%, Турция – със 7.1%, Обединеното кралство – с 2.2%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Италия – с 5.1%, Гърция – с 3.8%, бившата югославска република Македония – с 1.5%, Сърбия – с 0.3%, и други.

В сравнение с януари 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 18.4%, и с други цели – с 1.7%, а тези със служебна цел запазват нивото си.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 49.1%, следвани от пътуванията със служебна цел – 25.8%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25.1%.

През януари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 83.6 хил., Турция – 67.4 хил., Сърбия – 36.0 хил., бившата югославска република Македония – 26.1 хил., Румъния – 22.0 хил., Германия – 18.9 хил., Испания – 15.7 хил., Австрия – 14.5 хил., Франция – 13.5 хил., Обединеното кралство – 12.8 хиляди.

През януари 2018 г. посещенията на чужденци в България са 544.0 хил., или с 19.7% повече в сравнение с януари 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 23.6%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 23.1%, и с цел почивка и екскурзия – с 15.2%.

Транзитните преминавания през страната са 19.6% (106.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 46.7%, или с 18.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Румъния – с 22.6%, Обединеното кралство – с 19.0%, Германия – с 18.9%, Италия – с 18.6%, Австрия – с 16.5%, Гърция – с 15.3%, Франция – с 10.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария – с 8.5%, Швеция – с 3.1%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 – с 19.9%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция – с 23.9%.

През януари 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 43.4%, следвани от посещенията с други цели – 39.0%, и със служебна цел – 17.6%.

Най-много посещения в България през януари 2018 г. са реализирали гражданите от: Гърция – 109.7 хил., Турция – 103.8 хил., бившата югославска република Македония – 68.3 хил., Румъния – 49.9 хил., Сърбия – 37.6 хил., Обединеното кралство – 16.5 хил., Германия – 15.3 хил., Украйна – 13.8 хил., Италия – 13.7 хил., Израел – 13.3 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за пътуванията на българите в чужбина и посещенията на чужденци в България през януари 2018 може да разгледате ТУК.