туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

2% ръст на посещенията на чужденци в България през януари 2019 г.

През януари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 554.3 хил., или с 1.9% повече в сравнение с януари 2018 г., а пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2019 г. са 402.3 хил., или с 3.8% над регистрираните през януари 2018 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2019 г. посещенията на чужденци в България са 554.3 хил., или с 1.9% повече в сравнение с януари 2018 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 2.4%, с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 2.3%, и с цел почивка и екскурзия – с 1.3%. Транзитните преминавания през страната са 23.7% (131.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.0%, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 50.3%, Полша – с 32.1%, Румъния – с 24.2%, Германия – с 2.5%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия – със 17.9%, Италия – с 15.4%, Гърция – с 5.5%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 1.3%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Турция – с 5.2%.

През януари 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 43.2%, следвани от посещенията с други цели – 39.1%, и със служебна цел – 17.7%.

Най-много посещения в България през януари 2019 г. са реализирали гражданите от: Гърция – 103.7 хил., Турция – 98.4 хил., Република Северна Македония – 67.3 хил., Румъния – 61.9 хил., Сърбия – 39.8 хил., Обединеното кралство – 24.8 хил., Германия – 15.7 хил., Украйна – 14.9 хил., Израел – 14.6 хил., Италия – 11.6 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2019 г. са 402.3 хил., или с 3.8% над регистрираните през януари 2018 г. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Румъния – с 13.8%, Турция – с 12.0%, Австрия – със 7.5%, Германия – с 6.8%, Испания – с 5.8%, Франция – с 4.9%, Обединеното кралство – с 4.8%, Република Северна Македония – с 1.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на
български граждани към: Швеция – с 20.3%, Словакия – със 17.3%, Швейцария – с 2.6%, Сърбия – с 2.2%, и други.

В сравнение с януари 2018 г. e регистрирано увеличение при всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия – с 6.5%, със служебна цел – с 4.4%, и с други цели – с 2.1%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.4%, следвани от пътуванията със служебна цел – 25.9%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 25.7%.

През януари 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 84.1 хил., Турция – 75.5 хил., Сърбия – 35.2 хил., Република Северна Македония -26.6 хил., Румъния – 25.0 хил., Германия – 20.2 хил., Испания – 16.6 хил., Австрия – 15.5 хил., Франция – 14.1 хил., Обединеното кралство – 13.4 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през януари 2019 г. може да разгледате ТУК.