туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

2.6% ръст на нощувките в България през септември 2018 г.

През септември 2018 г. в страната са функционирали 2 841 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.5 хил., а на леглата – 292.4 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.1%, а леглата в тях – с 2.4%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 3 168.5 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.0% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.1% от нощувките на чужди граждани и 31.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.4 и 37.0%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2018 г. се увеличава с 4.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 835.8 хил., като е регистрирано увеличение със 7.8% при чужденците и с 1.2% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2018 г., са 365.7 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 470.1 хил. и са реализирали средно по 4.8 нощувки, като 71.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2018 г. е 37.4%, като остава на същото ниво спрямо септември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 50.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 32.2%, и с 1 и 2 звезди – 20.1%.

Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 164.2 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение със септември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 9.8%, така и от български граждани – с 0.4%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през септември 2018 г. може да разгледате ТУК