туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

2.6% повече приходи от нощувки в местата за настаняване през юни 2019 г.

0.7% по-малко нощувки, но 2.6% повече приходи от тях в местата за настаняване през юни 2019 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2019 г. в страната са функционирали 3 018 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 135.2 хил., а на леглата – 304.1 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.4%, а броят на леглата в тях – с 4.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г., е 4 036.7 хил., или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като найголямо намаление на нощувките (с 4.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През юни 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 64.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.5% от нощувките на чужди граждани и 32.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.5 и 37.7%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2019 г. се увеличава с 4.0% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 1 028.8 хил., като е регистрирано увеличение при българските граждани с 4.9%, а при чужденците – с 3.5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2019 г., са 408.2 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 620.6 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 65.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 205.4 млн. лв., или с 2.6% повече в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани със 17.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.5%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през юни 2019 г. може да разгледате ТУК