туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

15% ръст в приходите от нощувки през юни 2017

НСИ обяви статистиката за дейността на местата за настаняване през юни 2017 година.

През юни 2017 г. в страната са функционирали 2 771 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.1 хил., а на леглата – 294.9 хиляди. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.5%, а на леглата в тях – с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2017 г., е 3 889.5 хил., или с 8.5% повече в сравнение със същия месец на предходната годинаа, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.1% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.6% от нощувките на чужди граждани и 29.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.4 и 42.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2017 г. се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 926.9 хил., като е регистрирано увеличение с 14.3% при чужденците и с 3.4% при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2017 г., са 363.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 563.0 хил., като 67.9% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. е 45.2%, като се увеличава с 0.4 процентни пункта в сравнение с юни 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 60.7%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 40.4%, и с 1 и 2 звезди – 26.5%.

Приходите от нощувки през юни 2017 г. достигат 188.0 млн. лв., или с 14.9% повече в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 16.4%, така и от български граждани – с 8.2%.

Данните на НСИ можете да разгледате ТУК.