туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

15% ръст на нощувките в България през август 2022 г.

През август 2022 г. в страната са функционирали 3 624 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със
144.3 хил. стаи и 331.7 хил. легла в тях. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.5%, а броят на леглата в тях – с 15.4%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за дейността на местата за настаняване през август 2022 година.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2022 г. е 6 152.8 хил., или с 14.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Чуждите граждани са реализирали 3 841.5 хил. нощувки, а българските – 2 311.3 хиляди.

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.4% от общия брой нощувки на чужди и 40.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.6% от нощувките на чужди и 25.4% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.0 и 34.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. се увеличава с 11.9% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 483.2 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2022 г., са 695.2 хил. и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани са 788.0 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 74.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2022 г. е 60.2%, като намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с август 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 78.0%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 52.0%, и с 1 и 2 звезди – 36.7%.

Приходите от нощувки през август 2022 г. се увеличават с 26.3% в сравнение с август 2021 г. и достигат 451.2 млн. лв., като 318.0 млн. лв. са от чужди граждани, а 133.2 млн. лв. – от български граждани.