Източник и снимка: НСИ

15.3% ръст на пътуванията на българските граждани в чужбина през октомври 2022 г.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. са 599.5 хил., или с 15.3% над регистрираните през октомври 2021 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 160.6 хил., Гърция – 145.1 хил., Сърбия – 57.6 хил., Румъния – 47.1 хил., Германия – 40.1 хил., Република Северна Македония – 21.2 хил., Италия – 16.6 хил., Австрия – 15.0 хил., Обединеното кралство – 13.8 хил., Испания – 11.6 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 35.4%, и със служебна цел – 22.3%.