туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

12% ръст на приходите от нощувки в местата за настаняване през ноември 2019 г.

През ноември 2019 г. в страната са функционирали 1 838 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 53.7 хил., а на леглата – 108.7 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.3%, а броят на леглата в тях – с 1.0%.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г., е 762.9 хил., или с 11.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като найголямо увеличение на нощувките (със 17.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През ноември 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.0% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.8% от нощувките на чужди граждани и 29.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.8 и 30.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2019 г. се увеличава с 11.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 413.6 хил., като е регистрирано увеличение както при българските граждани – с 12.0%, така и при чужденците – с 10.0%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2019 г., са 305.9 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 107.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки, като 73.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 23.9%, като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с ноември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 31.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 23.3%, и с 1 и 2 звезди – 16.5%.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. достигат 42.8 млн. лв., или с 12.0% повече в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – със 17.4%, така и от чужди граждани – с 5.1%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата по настаняване в България през ноември 2019 г. може да разгледате ТУК