туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

11% ръст на посещенията на чужденци в България през април 2018 г.

През април 2018 г. посещенията на чужденци в България са 701.9 хил., или с 10.8% повече в сравнение с април 2017 година, а пътуванията на български граждани в чужбина през този период са 606.4 хил., или с 10.5% над регистрираните през април миналата година.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През април 2018 г. посещенията на чужденци в България са 701.9 хил., или с 10.8% повече в сравнение с април 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 15.1%, с цел почивка и екскурзия – с 8.4%, и със служебна цел – със 7.4%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (175.9 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.2%, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция – с 42.5%, Обединеното кралство – с 26.1%, Полша – със 17.9%, Гърция – с 13.1%, Румъния – с 6.1%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия – с 10.3%, Германия – с 2.3%, Италия – с 2.1%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“, която включва страните в Европа извън Европейския съюз. – с 11.2%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия – с 23.1%.

През април 2018 г. преобладава делът на посещенията на чужденци с други цели – 40.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 39.4%, и със служебна цел – 20.5%

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2018 г. са 606.4 хил. (табл. 1 от приложението), или с 10.5% над регистрираните през април 2017 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Белгия – с 40.7%, бившата югославска република Македония – с 20.1%, Турция – с 15.6%, Сърбия – с 14.7%, Румъния – с 11.9%, Германия – с 3.3%, Гърция – с 1.8%, Италия – с 0.9%, Австрия – с 0.9%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Обединеното кралство – с 3.9%, Испания – с 2.0%, Франция – с 1.5%, Чешката република – с 1.4%, и други.

В сравнение с април 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията със служебна цел – с 20.5%, и с цел почивка и екскурзия – с 19.1%, докато тези с други цели намаляват с 0.2%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.9%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 28.0%.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през април 2018 г. може да разгледате ТУК.