хотел-галерия Графит хотел-галерия Графит, гр. Варна
Снимка: Св. св. Константин и Елена АДИзточник: в-к Черно море

11,9 % ръст на приходите от нощувки в област Варна през октомври 2017

Приходите от нощувки през октомври 2017 г. в област Варна достигат 5,3 млн. лв. или с 11.9% повече в сравнение с октомври 2016 година. Това съобщиха от териториалното статистическо бюро – Североизток. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 22.6%, така и от чужди – с 6.5%.

В област Варна са функционирали 185 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Броят на стаите в тях е 14 400, а на леглата – 32 500. В сравнение с предходната година местата за настаняване, функционирали през периода са нараснали с 5.7%, а на леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 104 700 или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Най-голямо увеличение на нощувките (с 10.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 45100 са от български граждани, а 59 600 – от чужденци.

Най-много са реализирани от гостите от Германия – 23 600, от Израел – 8 900, от Русия – 4 500, от Румъния – 3 300, от Обединеното кралство – 2 300 и от Франция – 1 900.

Пренощувалите в местата за настаняване в област Варна през октомври 2017 г. се увеличават с 6.2% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 38 500. От всички 57.5% са българи, като по-голяма част от тях (40.2%) са пребивавали в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2,3 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 16 400, като най-висок e делът на гостите от Германия – 28.5%, след тях се нареждат тези от Израел – 15.9% и от Румъния – 7.9%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през октомври 2017 г. е 14.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди – 15.5%, следвана от хотелите с 4 и 5 звезди – 14.5% и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 10.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 1.2 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.9 процентни пункта, съобщават още от ТСБ – Североизток.