туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

10.5% ръст на нощувките в България през ноември 2017 г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2017 г., е 711.3 хил., или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През ноември 2017 г. в страната са функционирали 1 787 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Броят на стаите в тях е 52.3 хил., а на леглата – 106.3 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.3%, а на леглата в тях – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 711.3 хил., или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 17.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През ноември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.4% – на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 29.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.9 и 33.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2017 г. се увеличава със 7.4% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 371.6 хил., като е регистрирано увеличение с 9.5% при българите и с 2.1% при чужденците.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2017 г., са 270.8 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 100.8 хил., като 68.8% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2017 г. е 22.9%, като се увеличава с 2.1 процентни пункта в сравнение с ноември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 30.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 21.9%, и с 1 и 2 звезди – 16.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2017 г. достигат 37.5 млн. лв., или с 12.5% повече в сравнение с ноември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 14.7%, така и от чужди граждани – с 9.8%.

Пълната статистика на НСИ за дейността на местата за настаняване в България през ноември 2017 година може да разгледате ТУК.