туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

1% спад на посещенията на чужденци в България през юли 2019 г.

През юни 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.0 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение с юни 2018 година. Преобладава делът на посещенията с почивка и екскурзия – 50.1%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2019 г. посещенията на чужденци в България са 1 537.0 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е намаление при пътуванията със следните цели: „служебна“ – с 4.5%, и „почивка и туризъм“ – с 2.5%, докато тези с цел „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3.0%. Транзитните преминавания през страната са 22.6% (347.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.9%, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия – с 11.1%, Испания – с 5.1%, Обединеното кралство – с 4.3%, Унгария – с 0.7%, и други.

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша – с 13.6%, Германия – с 8.9%, Франция – със 7.0%, Румъния – с 3.7%, Гърция – с 3.2%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 4.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 33.2%.

През юни 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.1%, следвани от посещенията с други цели – 36.0%, и със служебна цел – 13.9%.

Най-много посещения в България през юни 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 252.0 хил., Гърция – 161.2 хил., Турция – 140.8 хил., Германия – 123.1 хил., Украйна – 123.1 хил., Руската федерация – 108.5 хил., Обединеното кралство – 70.6 хил., Полша – 64.7 хил., Сърбия – 59.5 хил., Република Северна Македония – 43.1 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил., или с 5.9% над регистрираните през юни 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Турция – с 15.4%, Румъния – със 7.8%, Гърция – с 6.2%, Германия – с 5.1%, Австрия – с 3.0%, Република Северна Македония – с 2.9%, Италия – с 2.7%, Испания – с 1.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Белгия – със 7.9%, Сърбия – с 1.9%, Руската федерация – с 0.8%, и други.

В сравнение с юни 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ – със 7.5%, „почивка и екскурзия“ – с 6.0%, и „служебна“ – с 2.7%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.6%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 35.6%, и със служебна цел – 22.8%.

През юни 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 185.4 хил., Гърция – 134.5 хил., Румъния – 64.5 хил., Република Северна Македония – 50.6 хил., Сърбия – 45.9 хил., Германия – 38.4 хил., Италия – 27.4 хил., Испания – 24.0 хил., Австрия – 23.4 хил., Франция – 16.4 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през юни 2019 г. може да разгледате ТУК.