туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

1% ръст на посещенията на чужденци в България през май 2019 г.

През май 2019 г. посещенията на чужденци в България са 946.7 хил., или с 0.9% повече в сравнение с май 2018 година. През май 2019 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 41.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 38.4%, и със служебна цел – 19.7%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение при пътуванията със следните цели: „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 2.1%, и „служебна“ – с 1.7%, докато тези с цел „почивка и екскурзия“ намаляват с 0.9%. Транзитните преминавания през страната са 26.9% (254.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през май 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.7%, или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 14.1%, Австрия – с 6.7%, Гърция – с 2.9%, Полша – с 0.7%, Румъния – с 0.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Италия – със 17.2%, Германия – с 0.5%, Франция – с 0.5%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна – с 29.8%.

Най-много посещения в България през май 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 264.0 хил., Гърция – 103.6 хил., Турция – 99.0 хил., Германия – 68.5 хил., Сърбия – 55.3 хил., Република Северна Македония – 43.0 хил., Обединеното кралство – 33.0 хил., Украйна – 32.2 хил., Руската федерация – 28.3 хил., Полша – 22.0 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2019 г. са 762.1 хил., или с 4.6% над регистрираните през май 2018 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Италия – с 9.5%, Република Северна Македония – със 7.3%, Турция – с 6.5%, Румъния – с 5.6%, Гърция – с 3.4%, Германия – с 3.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Австрия – с 6.8%, Полша – с 5.0%, Белгия – с 3.4%, Сърбия – с 0.3%, и други.

В сравнение с май 2018 г. e регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: „други“ – с 6.1%, „служебни“ – с 5.5%, и „почивка и екскурзия“ – с 2.1%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 39.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 33.5%, и със служебна цел – 27.4%.

През май 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 190.5 хил., Турция – 157.0 хил., Румъния – 61.3 хил., Република Северна Македония – 48.3 хил., Германия – 44.8 хил., Сърбия – 44.7 хил., Италия – 31.6 хил., Австрия – 24.2 хил., Обединеното кралство – 21.9 хил., Испания – 21.3 хиляди.

Пълната статистика на НСИ за посещенията на чужденци в България и пътуванията на българите в чужбина през май 2019 г. може да разгледате ТУК.